Välkommen

Nyheter och kalendarium

 

Årsredovisningen för 2021 är nu uppladdad och går att läsa under årsredovisningar. Det kommer även finnas fysiska exemplar ifall man vill läsa under stämman.

Årstämman sker den 9 juni kl 18.30 i Täby Friskola. Kallelser är utskickade! Vill du ha en landgång, anmäl dig via infosystemet, mail till styrelsen@brfpropellern.se eller en lapp till föreningens brevlåda på H3.

Solceller har installerats och igång!

Loppis: Vänligen ställ inte möbler i entrén pga brandrisk. Maila styrelsen@brfpropellern.se med en bild på din möbel och inkludera valfri kontaktmetod så kan vi lägga upp dem på skärmarna istället.

Regler: Det är var persons ansvar att se till att man följer de regler som finns. Dessa regler kan läsas under ”Trivsel och information” eller laddas ned som fil från ”Stadgar”. 

Filterbyte: Filtren i ventilationsöppningarna under fönstren behöver bytas. Dessa kan man hämta i tvättstugan och byta ut själv. Instruktioner med bild finns i varje hus, samt under ”Trivsel & information” här på hemsidan.