Anmodan om motioner

Skrevs av Styrelsen den 15 March 2024 klockan 15:28

Har du några bra idéer om hur vi kan utveckla eller förbättra vår kära Brf Propellern? Skriv då en motion som vi kan behandla på årsmötet.

Era motioner emotses till och med den 17:e april, för att kunna behandla dem på stämman. Vänligen skicka motioner på mail till styrelsen@brfpropellern.se eller lägg i styrelsens brevlåda på Hangarvägen 3.