Stadgar, regler & policy

Ladda hem föreningens stadgar och regler här.

Dessa är viktiga för alla medlemmar att läsa för att vara medveten om vad som förväntas av dig som boende i bostadsrättsföreningen. Brott mot reglerna eller stadgarna kan resultera i en officiell varning från styrelsen, där upprepade varningar kan leda till uteslutning ur föreningen. Är man osäker är det alltid bäst att höra av sig till styrelsen och undersöka vad som gäller!

Stadgar

Trivselregler

Du kan läsa om hur föreningen behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi sparar och hur länge dessa behålls i föreningens arkiv här: Behandling av personuppgifter