Kallelse till årsstämma

Skriven av Styrelsen den 18 Maj 2023

Torsdagen den 1:a juni 2023 klockan 18.30 håller vi årets föreningsstämma. Vänligen se infosystemet eller kallelse du fått i brevlådan för mer information. Se även motioner som delats ut under dagen (finns också upplagda på infosystemet) och gå igenom innan stämman.

Påminner även att anmäla närvaro ifall du vill ha en landgång (eller en varsin, ifall du kommer i sällskap) via infosystemet, lapp i brevlådan på Hangarvägen 3 eller mail till styrelsen@brfpropellern.se.